Praca  indywidualna z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Doskonalenie umiejętności szkolnych.

Celem kursu jest usprawnienie umiejętności psychoruchowych

Doskonalenie umiejętności koncentracji psychoruchowej.

Twoim jedynym zadaniem jest zmiana parametrów Twego profilu. Sprawdź poprawność wprowadzonych danych i popraw je.  Zmień pocztę e-mail na Twoją.