celem kursu jest utrwalenie znajomości iusprawnienie umiejetności związanych

Celem kursu jest utrwalenie znajomości i umiejętności związanych z wyrazami z rz, ż.

Celem kursu jest utrwalenie znajomości i usprawnienie umiejętności związanych ze znajomością pisowni wyrazów z ż i rz

Celem kursu jest utrwalenie znajomości i usprawnienie umiejętności związanych z pisaniem wyrazów z  "h" i "ch".

Celem kursu jest utrwalenie znajomości i usprawnienie umiejętności związanych z pisownią ,,ż" i ,,rz"